صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: ارزیابی و رتبه بندی نمایندگان در فصل پاییز سال 14011402/09/13ورود به سیستم
کد خبر: 145تاریخ انتشار خبر: 08/10/1401 - 9:0تعداد بازدید: 164

ارزیابی و رتبه بندی نمایندگان در فصل پاییز سال 1401

صد رتبه برتر نمایندگان در فصل پاییز سال 1401 صفحه چهار

ارزیابی و رتبه بندی نمایندگان در فصل پاییز سال 1401 طبق شاخص های تدوین شده انجام شد.
نظر به لزوم آگاهی شما نمایندگان محترم از عملکرد مجموعه خود و همچنین در اختیار داشتن جزئیات شاخص های ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمایندگی ها به جهت پیشبرد اهداف خانواده بزرگ خدمات طلایی پویا ، ارزیابی فصل پاییز سال 1401 انجام شد و صد رتبه برتر کشوری با جزئیات نمرات کسب شده طبق شاخص های تدوین شده منتشر گردید.

مدیریت خدمات طلایی پویا میثم ستودهنام:
آدرس پست الکترونیکی:
نظر: *
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Powered By Sorooshan Co